இலங்கையின் அயோமால் அகலங்கவிற்கு வெள்ளி பதக்கம்

கரீபியன் தீவுகளில் இடம் பெற்று வரும் 2023ம் ஆண்டுக்கான பொதுநலவாய போட்டிகளில், இலங்கையின் அயோமால் அகலங்க (Ayomal Akalanka) வெள்ளி பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

ஆண்களுக்கான 400 மீட்டர் தடைதாண்டல் ஓட்டத்தில் அவர் இந்த வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றியுள்ளார்.

அவர் போட்டித்தூரத்தை 51.61 விநாடிகளில் நிறைவு செய்திருந்தார்.

இந்த போட்டியில் ஜமேய்க்காவில் டேனியல் அந்தோனி போட்டித் தூரத்தை 51.51 விநாடிகளில் நிறைவு செய்து, தங்கம் வென்றார்.

இதேவேளை, ஆண்களுக்கான உயரம் பாய்தல் போட்டியில், 2 மீட்டர் உயரத்தை எட்டி இலங்கையின் நிலுபுல் பெஸேர வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.