இலங்கையில் புதிய நெல் வகை கண்டுபிடிப்பு.

மூன்றரை மாதங்களில் அறுவடை செய்யக்கூடிய புதிய நெல் வகை ஒன்று காலி – லபுதுவ அரிசி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

12 வருட ஆராய்ச்சியின் பலனாக இந்த புதிய நெல் வகை கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

‘L.D 376’ என பெயரிடப்பட்டுள்ள குறித்த நெல் வகையானது இலங்கையில் எந்த பகுதியிலும் பயிரிட முடியும். என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது