கொழும்பில் இருந்து காங்கேசன்துறைக்கான சொகுசு பேருந்து கட்டணம் 4450.00 ரூபா   

இலங்கையின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் முதல் தடவையாக 4000 ரூபாவிற்கும் அதிகமான பெறுமதியான பேருந்து பயணச்சீட்டு வழங்கப்படுகின்றது. 

கொழும்பில் இருந்து காங்கேசன்துறைக்கான சொகுசு பேருந்து கட்டணத்தை 4450.00 ரூபா வரை அறவிட தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதற்கு முன்னர் இந்த நாட்டின் போக்குவரத்து வரலாற்றில் 4000 ரூபாவைத் தாண்டிய பேருந்து பயணச்சீட்டு இதுவரை வழங்கப்பட்டதில்லை.

கதிர்காமம் – யாழ்ப்பாணம் பேருந்துக் கட்டணமானது இதுவரையில் அதிகபட்ச சராசரிக் கட்டணம் 2417 ரூபாயாக காணப்பட்டது. 

கடந்த முதலாம் திகதி முதல் 2948 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. அதற்கைமய, இந்த கட்டணம் 3000.00 ரூபாயை நெருங்கியுள்ளது.