யாழில் பாடசாலை சிறுமிகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள் அதிகரிப்பு

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தீவுப்பகுதிக்குச் செல்லும் பிரதான மார்க்கமான பண்ணைப் பாலத்தின் கீழ் பகுதி மற்றும் கோட்டைக்கு வெளியே உள்ள பகுதிகளில் தொடர்ச்சியாக பல சிறுமிகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர். என யாழ். மாவட்ட செயலகக் கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

முனியப்பர் ஆலயத்துக்கு பின்புறமாகவும், கோட்டைக்கு வெளியேயும் உள்ள பகுதியிலேயே பாடசாலை சிறுமிகள் பலர் இவ்வாறு பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர்.

காதலர்கள் என்ற போர்வையில் அங்கு அழைத்து வரப்படும் சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கடந்த சில மாதங்களாக பாலியல் துஷ்பிரயோக சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், பண்ணைப் பாலத்தின் கீழ்ப் பகுதியில் சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

பெற்றோர் தமது பிள்ளைகளின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்றும், பொலிஸார் இந்தப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டும். என்றும் யாழ். மாவட்ட செயலகக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.