இன்று முதல் கோழி இறைச்சியின் விலை அதிகரிப்பு.

கோழி இறைச்சியின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டது.

இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் இந்த விலை அதிகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் சில்லறை விலை 50 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக வர்த்தக சங்கங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அந்த வகையில் ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் புதிய விலை 1,450 ரூபாவாகும்.

எனினும் சந்தையில் கோழி இறைச்சியின் விலை 1,700 ரூபாவை தாண்டியுள்ளதாக மக்கள் விசனம் தெரிவிக்கின்றனர்.